Повноваження посадових осіб

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ:

 • допомагають президенту в його роботі згідно із статутом Спілки, виконують обов’язки президента у разі його відсутності;
 • виконують конкретні доручення, визначені президією Спілки.

 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ З НАУКОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ:

 • налагодження зв’язків з первинними осередками, обласними та регіональними організаціями Спілки і надання їм необхідної організаційно-технічної допомоги;
 • налагодження зв’язків з іншими громадськими організаціями України та вирішення питань науково-технічного співробітництва, обміну досвідом тощо;
 • представництво Спілки в державних, господарських та громадських організаціях країн СНД та в міжнародних організаціях;
 • виконання конкретних доручень, визначених постановами з’їзду або президією.
 • підписувати нарівні з президентом протоколи та постанови президії та інші документи;

 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ :

 • налагодження зв’язків з громадськими організаціями країн СНД та міжнародними організаціями, організація взаємного обміну досвідом досягнень науково-технічного прогресу в галузі геодезії та картографії;
 • представництво Спілки в державних, господарських та громадських організаціях країн СНД та в міжнародних організаціях;
 • виконання конкретних доручень, визначених постановами з’їзду або президією.
 • підписувати нарівні з президентом протоколи та постанови президії та інші документи;

 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ:

 • забезпечує підготовку та своєчасне проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, шкіл передового досвіду тощо, веде облік і узагальнення рекомендацій, які розробляються на конференціях, семінарах, симпозіумах, організовує контроль за їх виконанням;
 • налагодження зв’язків з первинними осередками, обласними та регіональними організаціями Спілки і надання їм необхідної організаційно-технічної допомоги;
  • складає тематичні плани роботи президії і організовує контроль за їх виконанням;
 • організовувати проведення конференцій, пленумів, засідань президії, підготовляти необхідні для цього приміщення, проекти постанов та інших документів;
 • підписувати нарівні з президентом протоколи та постанови президії та інші документи;
 • представляти Спілку в державних, господарських та громадських організаціях України, країн СНД та в міжнародних організаціях.

 

ЗАСТУПНИК ПРЕЗИДЕНТА, УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:

 • веде діловодство Спілки, організовує друкування протоколів, постанов та іншої кореспонденції президії, розсилає її адресатам, організовує здачу матеріалів Спілки в архів;
 • організовує засідання президії;
 • веде, оформлює і робота з протоколами засідань президії;
 • опрацьовує нову документацію, яка надходить, або стосується діяльності Спілки;
 • робота зі статутом і уставними документами Спілки;
 • підготовка, узгодження і розсилка листів, повідомлень, рішень президії, тощо;
 • готовить матеріали на засідання президії, забезпечувати своєчасне оформлення протоколів;
 • організовує контроль за виконанням постанов з’їздів, президії, розпоряджень державних органів;
 • зберігає печатку Спілки, використовуючи її для оформлення договірних, юридичних, фінансових, господарських та інших документів, відповідати за її схоронність;