Список нагороджених Почесною відзнакою ім. проф. А. Д. Моторного

відз.

П. І. Б. Відомості про нагородженого

(посада, місце праці)

№ прот., дата
1 Тревого

Ігор Севірович

Професор кафедри геодезії ІГ НУ «ЛП»,

Президент ГО «УТГК», д.т.н. (м. Львів)

Прот. №1

01.12.16 р.

2 Іванчук

Олег Михайлович

Доцент кафедри ФГІ Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка», к.т.н. (м. Львів) Прот. № 1

від 01.12.16 р.

3 Глотов

Володимир Миколайович

Професор кафедри ФГІ Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка», д.т.н. (м. Львів) Прот. № 1

від 01.12.16 р.

4 Шевчук

Петро Максимович

Член Правління ГО УТГК, к.т.н., доцент

(м. Київ)

Прот. № 1

від 01.12.16 р.

5 Бондар

Анатолій Лаврентійович

Член Правління ГО УТГК, к.т.н.

 (м. Київ)

Прот. № 1

від 01.12.16 р.

6 Зубач

Василь Михайлович

Заст. директора ПП, голова ревізійної комісії ЗГТ УТГК (м. Львів) Прот. № 1

від 01.12.16 р.

7 Дрбал Алєксандр Провідний фахівець Науково-дослідного інституту геодезії, топографії і картографії

(м. Прага, Чехія)

Прот. № 1

від 01.12.16 р.

8 Третяк

Корнилій Романович

Директор Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка», д.т.н., професор (м. Львів) Прот. № 1

від 29.01.18 р.

9 Мазуркевич

Леонард Леонардович

Ветеран праці інституту «Укргеоінформ»,

(м. Київ)

Прот. № 6

від 01.06.17 р.

10 Козак

Роман Ількович

Начальник Львівського відділу проектного інституту «Укооппроект» (м. Львів) Прот. № 2

від 10.05.18 р.

11 Войтенко

Степан Петрович

Професор каф. геодезії Одеського держав-ного аграрного університету, д.т.н. (м. Київ) Прот. № 10

від 17.12.18 р.

12 Ткачук

Павло Петрович

Начальник Академії Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант (м. Львів) Прот. № 10

від 17.12.18 р.

13 Шульц

Роман Володимирович

Декан факультету геоінформаційних систем і упр. терит. КНУБА, д.т.н., професор (м. Київ) Прот. № 6

06.06.19 р.

14 Матвієнко

Євген Іванович

Директор фірми «Матек»

(м. Тернопіль)

Прот. № 6

06.06.19 р.

15 Яцків

Ярослав Степанович

Директор ГАО НАН України, д.т.н.,

академік НАНУ, д.ф.-м.н (м. Київ)

Пр. № 4

03.04.19 р.

16 Рудик

Олександр Володимирович

Старший викладач кафедри геодезії, земле-впорядкування та кадастру Східноєвро-пейського НУ ім. Лесі Українки (м. Луцьк) Пр. № 10

__.11.19 р.

17 Костецька

Яромира Михайлівна

Професор каф. інж. геодезії Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка», д.т.н. (м. Львів) Прот. № 5

24.04.19 р.