Лют 28

Solidarność i wsparcie

Szanowni Koledzy,

w związku z wojną w Ukrainie pragnę wyrazić wyrazy głębokiego współczucia i solidarności dla społeczeństwa ukraińskiego, a w szczególności dla członków Ukrańskiego Stowarzyszenia Geodetów i Kartografów. Jednocześnie deklaruję gotowaść wsparcia w miarę możliwości naszego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Proszę bez obaw kontaktować się z nami w razie potrzeby.

Z wyrazami szacunku i solidarności,

Janusz Walo

Prezes

Stowarzyszenia Geodetow Polskich